Dodatok č. 1 k Zmluve č. 2923

Dodatok č. 1k Zmluve č. 2923.

Číslo zmluvy: Dodatok č. 1 k Zmluve č. 2923

Dodávateľ: T+T, a. s.

Podpísaná: 25.06.2021

Platnosť od: 01.07.2021