Dodatok č. 01 k zmluve o dielo č. 2/2017

Číslo zmluvy: č. 01

Dodávateľ: A-Z Projekt, s.r.o.

Podpísaná: 21.08.2018

Platnosť od: 21.08.2018

Prílohy