Zmluvy

Zmluva o dielo 10/2020

Číslo zmluvy: Zmluva o dielo 10/2020

Dodávateľ: Lemont - Slovakia Žilina, s.r.o.

Podpísaná: 26.10.2020

Platnosť od: 26.10.2020

Zmluva o výpožičke

Číslo zmluvy: Zmluva o výpožičke č. KRHZ-ZA-VO-417/2020

Dodávateľ: Ministerstvo vnútra SR

Podpísaná: 18.08.2020

Platnosť od: 18.08.2020

Zmluva o dielo

Číslo zmluvy: Zmluva o dielo č. 9/2020

Dodávateľ: BAU CARGO, s.r.o.

Suma: 16624.22€

Podpísaná: 12.06.2020

Platnosť od: 12.06.2020

Zmluva o termínovanom úvere

Číslo zmluvy: 972/2020/UZ

Dodávateľ: Všeobecná úverová banka, a.s.

Suma: 80000€

Podpísaná: 26.08.2020

Platnosť od: 26.08.2020

Nájomná zmluva na pozemok

Číslo zmluvy: Nájomná zmluva na pozemok č. 8/2020

Dodávateľ: Obec Súľov - Hradná

Suma: 300€

Podpísaná: 01.07.2020

Platnosť od: 01.07.2020

Zmluva o spolupráci

Číslo zmluvy: 7/2020

Dodávateľ: Inštitút pre dobre spravovanú spoločnosť

Podpísaná: 30.07.2020

Platnosť od: 30.07.2020