Voľby do NRSR 30.9.2023

Predseda Národnej rady Slovenskej republiky rozhodnutím č. 204/2023 Z. z. vyhlásil voľby do Národnej rady Slovenskej republiky a určil deň ich konania na sobotu 30. septembra 2023, voľby sa konajú od 07.00 h do 22.00 h.

Vyhlásenie volieb do NRSR 30.9.2023
Informácie pre voliča – právo voliť a byť volený
Utvorenie volebných okrskov a určenie volebných miestností pre voľby do NR SR 2023

E-mailová adresa obce Súľov-Hradná: urad@sulov-hradna.sk na doručenie:

  1. Oznámenie o delegovaní člena a náhradníka do okrskovej volebnej komisie
  2. Žiadosti o vydanie hlasovacieho preukazu

 pre voľby do Národnej rady Slovenskej republiky konané dňa 30. septembra 2023

Ministerstvo vnútra – voľby do NRSR 30.9.2023

Poskytnutie informácií dotknutým osobám o spracovaní osobných údajov, potrebnom k zabezpečeniu priebehu volieb do Národnej rady Slovenskej republiky podľa zákona č.180/2014 Z. z