Návrhy dokumentov

Zverejnené návrhy dokumentov obecného úradu

Plnenie rozpočtu k 31.03.2019
plnenierozpoctu20190331P.pdf
plnenierozpoctu20190331V.pdf

Záverečný účet obce 2018
ZaverecnyUcetObce2018.pdf

Plnenie rozpočtu Školy k 31.12.2018
Skola2018P.pdf
Skola2018V.pdf

Návrh plánu kontrolnej činnosti na druhý polrok 2019

PlanKC2019-2n.pdf