KOMUNÁLNE VOĽBY 2018

Výsledky volieb do orgánov samosprávy obcí v roku 2018 v obci Súľov – Hradná

Za starostu obce Súľov – Hradná bol zvolený Ing. Jaroslav Bušfy – kandidát politickej strany Smer – sociálna demokracia s počtom hlasov 385

Kandidátka na funkciu starostu obce Súľov – Hradná Mgr. Anna Ďurajková – nezávislá kandidátka získala 212 platných hlasov

 

P.čísloPoslanci zvolení do obecného zastupiteľstva v obci Súľov  – Hradná
Volebný obvod č. 1
počet hlasov
1.Ondrej Danížek233
2.Peter Búšovský202
3.Rudolf Tvrdý173
4.Ing. Ľubomír Baláž156

 

P.čísloPoslanci zvolení do obecného zastupiteľstva v obci Súľov  – Hradná
Volebný obvod č. 2
počet hlasov
1.Richard Kereš162
2.Ing. Arch. Andrej Smatana147
3.Radovan Búšovský115

 

P.čísloNáhradníci – kandidáti, ktorí neboli zvolení za poslancov do obecného zastupiteľstva
Volebný obvod č. 1
počet hlasov
1.Mgr. Anna Ďurajková153
2.Peter Novosad151
3.Ľuboš Hrehor148
4.Juraj Kamas146
5.Peter Hrehor103

Právo voliť

Právo voliť do orgánov samosprávy obce má občan Slovenskej republiky a cudzinec (ďalej len „obyvateľ obce“), ktorý má trvalý pobyt v obci a najneskôr v deň konania volieb dovŕši 18 rokov veku.
Prekážkou práva voliť je zákonom ustanovené obmedzenie osobnej slobody z dôvodov ochrany verejného zdravia.

Právo byť volený

Za poslanca obecného zastupiteľstva, v hlavnom meste Slovenskej republiky Bratislave a v meste Košice miestneho zastupiteľstva, môže byť zvolený obyvateľ obce, ktorý má trvalý pobyt v obci v ktorej kandiduje, a najneskôr v deň volieb dovŕši 18 rokov veku.
Za starostu obce môže byť zvolený obyvateľ obce, ktorý má trvalý pobyt v obci a najneskôr v deň konania volieb dovŕši 25 rokov veku.
Prekážkou práva byť volený je
– výkon trestu odňatia slobody,
– právoplatné odsúdenie za úmyselný trestný čin, ak odsúdenie nebolo zahladené,
– pozbavenie spôsobilosti na právne úkony.