Zverejnenie zápisnice zo zasadnutia OZ 19.11.2020

Vážení občania,

v časti stránky „obecný úrad > zasadnutia obecného zastupiteľstva“ je zverejnená Zápisnica  zo zasadnutia OZ 19.Novembra 2020 .