COVID-19 :: testovanie obyvateľov 23-24.01.2021

Obec Súľov-Hradná oznamuje, že testovanie občanov na prítomnosť ochorenia COVID-19 sa v obci uskutoční v sobotu 23. januára a v nedeľu 24. januára 2021. V časti obce Súľov bude prebiehať testovanie v sobotu 23. 1. 2021 v čase od 08:00 hod. do 18.00 hod. a v nedeľu 24. 1. 2021 v čase od 08:00 hod. do 11:30 hod. v priestoroch MOS Súľov podľa odporúčaného časového harmonogramu.
Testovanie bude prebiehať v abecednom poradí nasledovne:
SOBOTA 23.1.2021 / Súľov /
od 08:00 – 09:00 hod. občania s priezviskom začínajucím na písmeno A až C
od 09:00 – 11:00 hod. D a Ď
od 11:00 – 12:00 hod. F až H
od 13:00 – 15:00 hod. CH až K
od 15:00 – 17:00 hod. L až O
od 17:00 – 18:00 hod. P a R
NEDEĽA 24. 01. 2021
od 08:00 – 10:30 hod. občania s priezviskom začínajúcim na písmeno S
od 10:30 – 11:30 hod. Š až Ž
Ďalej v nedeľu v časti obce Hradná bude prebiehať testovanie v čase od 13:00 hod. do 18:00 hod. v KD v Hradnej podľa odporúčaného časového harmonogramu.
Testovanie bude prebiehať v abecednom poradí nasledovne:
NEDEĽA 24. 01.2021 / Hradná /
od 13:00 – 15:00 hod. A až G
od 15:00 – 16:00 hod. H až K
od 16:00 – 17:00 hod. M až R
od 17:00 – 18:00 hod. S až Ž
Časový harmonogram je orientačný, jeho cieľom je zabezpečiť plynulý priebeh testovania a zabrániť hromadnému združovaniu občanov pred odberným miestom. V prípade, že občanovi nevyhovuje určený termín uvedený v časovom harmonograme, môže prísť na ktorékoľvek odberné miesto v Súľove alebo v Hradnej v ľubovoľnom časovom rozmedzí, ktorý je určený na celoplošné testovanie.