COVID-19 :: testovanie obyvateľov 6.3.2021

Bližšie informácie a harmonogram: Testovanie na prítomnosť COVID-19 06.3.2021