COVID-19 :: testovanie obyvateľov 31.01.2021

Obec Súľov-Hradná oznamuje občanom, že testovanie občanov na ochorenie COVID 19 sa uskutoční v sobotu 30. januára 2021. V časti obce Súľov bude prebiehať testovanie v čase od 07:00 hod. do 16.00 hod. v priestoroch MOS Súľov podľa odporúčaného časového harmonogramu.

Testovanie bude prebiehať v abecednom poradí nasledovne:

SOBOTA 30.1.2021 v časti obce / Súľov /
od 07:00 – 08:00 hod. občania s priezviskom začínajucím na písmeno A až C
od 08:00 – 09:00 hod. D a Ď
od 09:00 – 10:00 hod. F až H
od 10:00 – 11:30 hod. CH až K
od 11:30 – 12:00 hod. prestávka
od 12:00 – 13:00 hod. L až O
od 13:00 – 14:00 hod. P a R
od 14:00 – 15:00 hod. S
od 15:00 – 16:00 hod. Š až Ž

Ďalej v sobotu v časti obce Hradná bude prebiehať testovanie v čase od 17:00 hod. do 20:00 hod. v KD Hradná podľa odporúčaného časového harmonogramu.

Testovanie bude prebiehať v abecednom poradí nasledovne:

SOBOTA 30.1.2021 v časti obce / Hradná /
od 17:00 – 18:00 hod. A až H
od 18:00 – 19:00 hod. CH až M
od 19:00 – 20:00 hod. N až Ž

Časový harmonogram je orientačný, má zabezpečiť plynulý priebeh testovania a zabrániť hromadnému združovaniu občanov pred odberným miestom. V prípade, že občanovi nevyhovuje určený termín uvedený v časovom harmonograme, môže prísť na ktorékoľvek odberné miesto v Súľove alebo v Hradnej v ľubovoľnom časovom rozmedzí, ktorý je určený na celoplošné testovanie. Testovania sa môžu zúčastniť aj občania, ktorí nemajú trvalý pobyt v obci Súľov-Hradná.

Tieto informácie nájdete na web stránke obce www.sulov-hradna.sk a na úradnej tabuli obce Súľov-Hradná.

Ing. Jaroslav Bušfy
starosta obce