COVID-19 :: testovanie obyvateľov 27.3.2021

Informácie a harmonogram: Testovanie na prítomnosť COVID-19 27.3.2021