COVID-19 :: testovanie obyvateľov 27.2.2021

Bližšie informácie a harmonogram: Testovanie na prítomnosť COVID-19 27.2.2021