COVID-19 :: testovanie obyvateľov 20.3.2021

Informácie a harmonogram: Testovanie na prítomnosť COVID-19 20.03.2021