COVID-19 :: testovanie obyvateľov 13.3.2021

Informácie a harmonogram: Testovanie na prítomnosť COVID-19 13.3.2021