COVID-19 :: testovanie obyvateľov 10.4.2021

!!!POZOR!!! – skracuje sa čas pre odbery:

Testovanie na prítomnosť COVID-19 10.4.2021