COVID-19 :: testovanie obyvateľov 1.5.2021

SOBOTA, 1. Máj 2021
MENIA SA ČASY OPROTI MINULÝM TÝŽDŇOM:
MOS Súľov 07:00 – 12:00
KD Hradná 13:00 – 15:00

https://sulov-hradna.sk/wp-content/uploads/2021/04/COVID_01052021.pdf