Informácie Obce Súľov – Hradná k mimoriadnej situácii pre šírenie vírusu COVID-19

Informácie Obce Súľov – Hradná k mimoriadnej situácii pre šírenie vírusu COVID-19

Vážení občania,
prežívame zložité obdobie, preventívnymi opatreniami vieme urobiť mnoho, veľa však závisí aj od našej sebadisciplíny. Je potrebné k danej situácii a opatreniam pristupovať zodpovedne. Ak nemusíte, zbytočne necestujte. Zdržujte sa vo svojom obydlí a dodržiavajte zásady hygieny. Veríme, že danú situáciu spoločne v pokoji a bez vážnych následkov zvládneme. Ďakujeme všetkým šičkám, ktoré pomohli pri šití ochranných rúšok a tak pomohli zvládnuť problém s ich nedostatkom.

Na tomto mieste budeme zverejňovať nariadenia obce Súľov – Hradná a ďalšie dôležité informácie k mimoriadnej situácii v súvislosti so šírením vírusu COVID-19. Táto stránka nemá za úlohu nahradiť spravodajské portály, ani stránky Úradu verejného zdravotníctva, vlády, alebo hlavného hygienika SR. Pre aktuálne nariadenia týchto inštitúcií sledujte spravodajstvo a ich vlastné webstránky.
(napríklad Koronavírus na Slovensku)

Oznamy a nariadenia obce Súľov – Hradná

Vláda Slovenskej Republiky

Usmernenia hlavného hygienika

Úrad verejného zdravotníctva

OBECNÝ ÚRAD

Obecný úrad má obmedzenú dobu prevádzky, úradné hodiny. Vybavovať  záležitosti je potrebné telefonicky 041 5574016 , alebo poštou, alebo elektronicky. Pokiaľ nemusíte, tak návštevu úradu odložte. Úrady verejnej a štátnej správy obmedzujú otváracie hodiny, preto si overte situáciu telefonicky, resp. emailom.

POTRAVINY (obchody)

Nasledujúce odporúčania sa môžu meniť. Dodržujte aktuálne pokyny predavačiek v obchodoch !

  • navštevujte predajňu potravín v našej obci v minimálnom dennom počte, aby sme zamedzili častému kontaktu s predavačkami, ktoré sú v tejto chvíli najzraniteľnejšími osobami
  • obchodné prevádzky v obci dbajú o zvýšenú dezinfekciu priestorov, nákupných košíkov, občanov dôrazne žiadame pri nákupoch používať ochranné rúška , prípadne aj jednorazové rukavice
  • obraciame sa so žiadosťou na našich najstarších spoluobčanov, aby si zabezpečili prostredníctvom svojich blízkych príbuzných nákupy v predajni potravín a neohrozovali svoje zdravie
  • starší občania, ktorí potrebujú pomoc pri dovoze potravín z obchodu si môžu potrebný tovar nahlásiť na tel.č. 041/7051048, tovar im bude dovezený na adresu

ŠKOLA a MATERSKÁ ŠKOLA

Prerušenie vyučovania v školách v rámci opatrení proti šíreniu koronavírusu si vyžiadalo využívanie online formy vzdelávania.
Viac informácií o možnostiach online vzdelávania nájdete TU ZMOS_VZDELAVACIE_PORTALY

Rozhodnutie obce Súľov-Hradná o úhrade poplatkov za Materskú školu, Školský klub detí a Školskú jedáleň od 01.04.2020
rozhodnutie-covid19-01-04-2020

OCHRANNÉ RÚŠKA

  • Obec bude postupne distribuovať ochranné rúška z plátna a bavlny. Tieto rúška je možné použiť viackrát. Z hygienického hľadiska je potrebné rúška podľa potreby preprať a vždy prežehliť.
  • Občania obce Súľova – Hradnej si na telefónnom čísle obecného úradu 041/5574016 môžu nahlásiť počet rúšok potrebných pre domácnosť.

KARANTÉNA a OBMEDZENÝ POHYB V OBCI

Obraciame sa na všetkých našich občanov a rodinných príslušníkov, ktorí mali cestovateľskú anamnézu v iných štátoch, ktoré sú taktiež ohrozené, aby nebrali pokyny Úradu vlády SR a Úradu verejného zdravotníctva SR na ľahkú váhu, ale aby okamžite dodržiavali 14 dňovú prísnu domácu karanténu. Uvedomte si, že aj keď sa možno dobre cítite, môžete byť nositeľmi tohto vírusu a Vaše ľahostajné správanie môže spôsobiť v našej obci veľmi závažné následky. Na základe uvedeného opatrenia, v prípade ak niekto poruší túto 14 dňovú domácu karanténu, môže ho ktorýkoľvek občan nahlásiť na polícii na číslo 158 a takýto nezodpovedný občan môže dostať pokutu až do výšky 1659.-€.
Žiadame vysokoškolských študentov a stredoškolákov, ktorí dostali voľno, aby si nezamieňali toto opatrenie s voľným pohybom po obci.
Žiadame rodičov žiakov základnej školy s materskou školou, aby minimalizovali pohyb detí po obci a aby sa deti nezdržiavali v skupinkách.

Prečo zostať doma

Zostať doma je v tomto období užitočné odporúčanie. Eliminujeme riziko šírenia choroby, znižujeme možnosti negatívnych dopadov na seba, blízkych okolie. Ak máte záujem využiť plagáty, obrázky k tejto kampani, sú k dispozícii na stiahnutie. Viac TU ZMOS_zostan_doma

Informácia k organizovaniu pohrebov

Z dôvodu mimoriadnej situácie, ktorá nastala v súvislosti s COVID-19 mestá a obce pri výkone pohrebných služieb musia fungovať v núdzovom režime čo znamená, že zabezpečenie obradov na cintorínoch bude mať isté obmedzenia. Na tieto obmedzenia musia správcovia cintorínov prihliadať. Viac TU ZMOS_pohreby

POŠTA

20.3.2020 Slovenská pošta prijala ďalšie opatrenia pre prevenciu šírenia koronavírusu
Slovenská pošta doručuje denne tisíce zásielok po celom Slovensku. Jej zamestnanci na pobočkách, ako aj v teréne prichádzajú do kontaktu s miliónmi obyvateľov. S cieľom chrániť zdravie zamestnancov v prevádzke ako aj obyvateľov miest a obcí, Slovenská pošta upravuje doručovanie niektorých zásielok v zmysle usmernenia Úradu pre reguláciu elektronických komunikácií a poštových služieb SR. Viac TU ZMOS_posta

Informáciu o rozhodnutí Slovenskej pošty pristúpiť k pozastaveniu poštových služieb, čo znamená, že od stredy 18. marca 2020 až do odvolania bude zastavený predaj produktov a poskytovanie vybraných služieb Poštovej banky, Poštovej poisťovne, Tiposu, telekomunikačného operátora 4ka, spoločnosti Ticketportal, pozastaví aj predaj produktov ponúkaných v PostShopoch. Viac informácií nájdete TU ZMOS_POSTA-OZNAM

OSTATNÉ

  • naďalej platí zákaz návštev v domovoch sociálnych služieb, domovoch dôchodcov, v nemocniciach
  • naďalej platí zákaz organizovania hromadných kultúrnych, spoločenských, športových a iných akcií
  • v obchodných centrách bude možné kúpiť len potraviny, lieky a drogériu
  • odporúčame sledovať aktuálne usmernenia ministerstva zdravotníctva a hlavného hygienika

Opatrenia EÚ v súvislosti s koronavírusom

nájdete aj na stránke ZMOS Opatrenia EÚ v súvislosti s koronavírusom

Koronavírus a pracovné právo

Na základe rozhodnutia Ústredného krízového štábu je pre ľudí, ktorí sa vrátia zo zahraničia, nariadená povinná 14-dňová karanténa. Ministerstvo práce, sociálnych vecí rodiny SR preto odporúča zamestnancom, ktorí sa vracajú zo zahraničia, oboznámiť sa s aktuálnymi pokynmi a odporúčaniami Ministerstva zdravotníctva SR a Úradu verejného zdravotníctva SR. Zároveň je žiaduce, aby o svojom návrate z takejto oblasti informovali aj zamestnávateľa. Informácia je k dispozícii TU ZMOS_informacia_pracovne_pravo