Nezaradené

Sčítanie obyvateľov, domov a bytov 2021 :: Kontaktné miesta

Vážení občania,

pokiaľ ste sa nesčítali elektronicky, stále je možné sa sčítať formou návštevy kontaktného miesta. V našej obci sú pripravené dve, podrobné informácie o nich nájdete nižšie. Táto možnosť je k dispozícii najneskôr do 13.6.2021. Alternatíva je asistované sčítanie – návšteva asistenta, ktorý sčítanie vykoná elektronicky v mieste bydliska občana. O využitie tejto možnosti je možné požiadať na obecnom úrade – tel.: 041/5574016.

 

Úprava stránkovúch hodín – Obecný úrad

Vážení občania, aktuálne sú platné stránkové hodiny pre verejnosť:

Pondelok 7:30 – 15:30
Utorok NESTRÁNKOVÝ
Streda 7:30 – 16:30
Štvrtok 7:30 – 15:30
Piatok 7:30 – 12:00
Prestávka 12:30 – 13:00