Autor: Obec Súľov-Hradná

Odpis vodomerov

Obec Súľov-Hradná oznamuje občanom, že v dňoch 22.07. – 24.07.2020 sa v časti obce Súľov uskutoční

odpis vodomerov.  Z tohto dôvodu žiadame občanov o sprístupnenie vodovodných šácht.

Prípadne posledný stav vodomeru môžete nahlásiť na tel.č. 041/55 74 016, 0903  525 004

alebo mailom na  urad@sulov-hradna.sk.

Družstvo SÚĽOV

Poľnohospodárske družstvo Predmier – Hospodárske stredisko Súľov oznamuje občanom, že odo dňa 20.07. 2020 sa bude v družstevnej predajni v areáli družstva Súľov predávať okrem ovčích výrobkov aj surové kravské mlieko a zákvas.
Výrobky si môžete zakúpiť v pondelok až piatok v čase od 07:00 hod. do 15:30 hod.
Na mlieko a zákvas si môžete priniesť aj vlastné fľaše.