Mesiac: <span>november 2022</span>

Referendum 21.1.2023

GDPR – Splnenie informačnej povinnosti – 2023 – Referendum-Súľov-Hradná

Špeciálny spôsob hlasovania (COVID)

Oznámenie o určení emailovej adresy na doručenie žiadostí o vydanie hlasovacieho preukazu pre referendum, ktoré sa uskutoční dňa 21. januára 2023

Oznámenie o utvorení volebných okrskov a o určení volebných miestností pre referendum, ktoré sa uskutoční dňa 21. januára 2023

Referendum 21.1.2023 – Ministerstvo vnútra

Oznámenie o určení emailovej adresy na doručenie žiadosti o voľbu poštou pre referendum 23.1.2023

Oznámenie o určení emailovej adresy na doručenie oznámenia o delegovaní člena a náhradníka do okrskovej volebnej komisie pre referendum, ktoré sa uskutoční dňa 21. januára 2023

Rozhodnutie starostu obce Súľov – Hradná k organizačno-technickému zabezpečeniu referenda, ktoré sa bude konať dňa 21. januára 2023

Vymenovanie zapisovateľky okrskovej volebnej komisie v okrsku č. 1 Súľov v obci Súľov – Hradná pre referendum, ktoré sa bude konať dňa 21. januára v 2023

Vymenovanie zapisovateľky okrskovej volebnej komisie v okrsku č. 2 Hradná v obci Súľov – Hradná pre referendum, ktoré sa bude konať dňa 21. januára 2023