Zrušenie kontaktného miesta Daňového úradu Žilina v Bytči

Oznámenie o zrušení kontaktného miesta
Daňového úradu Žilina
BYTČA

Finančné riaditeľstvo SR oznamuje klientom, že z dôvodu zmeny organizačnej štruktúry dňom 1.11.2015 ruší kontaktné miesto Daňového úradu Žilina Bytča, Treskoňova 815/7, 014 01 Bytča.
Správa daní daňových subjektov v jeho pôsobnosti bude od 1.11.2015 komplexne zabezpečovaná na

Daňovom úrade Žilina,
Janka Kráľa 2, 010 01 Žilina

Ú R A D N É   H O D I N Y

Pondelok

8.00 - 16.00

Utorok

8.00 - 16.00

Streda

8.00 - 17.00

Štvrtok

8.00 - 16.00

Piatok

8.00 - 14.00

Do 30.10.2015 bude správa daní príslušných daňových subjektov zabezpečovaná v doterajšom rozsahu na kontaktnom mieste Bytča v nezmenených úradných hodinách


Stretnutie primátora Mesta Bytča s riaditeľom Daňového úradu Žilina

Dňa 9.10.2015 sa uskutočnilo stretnutie primátora mesta Miroslava Minárčika s pánom riaditeľom DU Žilina Dušanom Ježom. Pán riaditeľ Daňového úradu Žilina oznámil primátorovi mesta, že dňom 1.11.2015 ukončí svoju činnosť Kontaktné miesto DU Žilina na území mesta Bytča,ktoré od roku 2012 zabezpečovalo poskytovanie niektorých vybratých služieb pre klientov daňovej správy, keďže daňový úrad ako taký bol v Bytči zrušený k 1.1.2012. Primátor mesta vyjadril svoju nespokojnosť ako aj ľútosť nad touto skutočnosťou, keďže aj on osobne vyvíjal viackrát iniciatívu za zachovanie udržania aspoň niektorých služieb v tejto oblasti.

Pán riaditeľ DU uviedol, že sa tak stalo z dôvodu zmeny organizačnej štruktúry Finančného riaditeľstva SR a správa daní daňových subjektov v pôsobnosti kontaktného miesta DU Žiilina Bytča Treskoňova 815/7 014 01 Bytča bude od 1.11.2015 komplexe zabezpečovaná na Daňovom úrade Žilina ul.Janka Kráľa 2 010 01 Žilina.

Pán riaditeľ DU ubezpečil pána primátora, že „v čase preberania daňových priznaní k dani z motorových vozidiel a v čase preberania daňových priznaní k dani z príjmu fyzických a právnických osôb bude možnosť podať tieto daňové priznania aj na zrušenom kontaktnom mieste Daňového úradu Žilina teda aj v Bytči.V dostatočnom časovom predstihu budú zverejnené dni a stránkové hodiny, kedy bude možné daňové priznania podať.“