Verejné obstarávanie

Všeobecné informácie

Obec Súľov - Hradná je verejný obstarávateľ v zmysle § 7 ods. 1 písm. b) zákona NR SR č. 343/2015 Z.z. o verejnom obstarávaní a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov.

Obchodné meno Obec Súľov - Hradná
Sídlo Súľov – Hradná 65, 013 52 Súľov - Hradná
Zastúpený Ing. Jaroslav Bušfy, starosta obce
IČO 00 321 656
DIČ 2020618545
Telefón/Fax +421 41 557 40 16 / +421 41 557 40 16
E-mail urad@sulov-hradna.sk
Web www.sulov-hradna.sk