Výzva na predloženie ponuky č . 2016/05/24

predmet zákazky: uskutočnenie stavebných prác "Udržanie kapacity Materskej školy, Súľov - Hradná 114 rekonštrukciou a modernizáciou jej budovy"

na stiahnutie:
160524c Výzva na predloženie ponuky (doc)
Podklady na spracovanie a predloženie ponuky (zip)