Úradná tabuľa - oznamy

Zverejnenie zámerovPROJEKT -

Zvýšenie energetickej hospodárnosti budovy OÚ Súľov – Hradná

Názov projektu : Zvýšenie energetickej hospodárnosti budovy OÚ Súľov – Hradná
Kód projektu v ITMS 2014+ : 310041K063
Miesto realizácie projektu : Obec Súľov - Hradná
Zmluvná výška NFP: 402 685,44 EUR
Časová realizácia projektu: od 03/2019 – 12/2019

popis
plagat


6.5.2019 Vyhlásenie výberového konania na obsadenie miesta riaditeľa Základnej školy s materskou školou, Súľov-Hradná 64


5.4.2019 Výzva na doplňujúce voľby členov rady školyArchív