Zverejnené návrhy dokumentov obecného úradu

Plán kontrolnej činnostiPlanKC1-2017.pdf