Informácie obecného úradu

zmluvy

zmluvy v centrálnom registri

Faktury 2016 XLS

Faktury 2017 XLS

Faktury 2018 XLS


staršie faktúry a zmluvy nájdete na

faktúry
zmluvy