Zverejnené dokumenty

Informácia o úrpovni a spôsobe výpočtu úrovne vytriedenia komunálnych odpadov za na rok 2019
odpad2018.pdf


Rozpočet na rok 2019
rozpocet2019P-N.pdf
rozpocet2019V-N.pdf


Plnenie rozpočtu k 30.09.2018
plnenierozpoctu20180930p.pdf
plnenierozpoctu20180930v.pdf


Plnenie rozpočtu k 30.06.2018
plnenierozpoctu20180630p.pdf
plnenierozpoctu20180630v.pdf


Plnenie rozpočtu k 31.03.2018
plnenierozpoctu20180331p.pdf
plnenierozpoctu20180331v.pdf


Rozpočet 2018
rozpočet na 2018 príjmy rozpocet2018P.pdf
rozpočet na 2018 výdaje rozpocet2018V.pdf


Záverečný účet obce za rok 2017
zaverecnyucet2017.pdf


Plnenie rozpočtu k 31.12.2017
plnenierozpoctu20171231p.pdf
plnenierozpoctu20171231v.pdf


Plnenie rozpočtu Školy k 31.12.2017
Skola2017-1.pdf
Skola2017-2.pdf
Skola2017-3.pdf
Skola2017-4.pdf
Skola2017-5.pdf
Skola2017-6.pdf
Skola2017-7.pdf
Skola2017-8.pdf


Plnenie rozpočtu k 30.09.2017
plnenierozpoctu20170930p.pdf
plnenierozpoctu20170930v.pdf


Plnenie rozpočtu k 30.06.2017
plnenierozpoctu20170630p.pdf
plnenierozpoctu20170630v.pdf


Plnenie rozpočtu k 31.03.2017
plnenierozpoctu20170331p.pdf
plnenierozpoctu20170331v.pdf


Záverečný účet obce za rok 2016
zaverecnyucet2016.pdf


Rozpočet 2017
rozpocet2017P.pdf
rozpocet2017V.pdf


Plnenie rozpočtu k 31.12.2016
plnenierozpoctu20161231P.pdf
plnenierozpoctu20161231V.pdf


Plnenie rozpočtu k 30.09.2016
plnenierozpoctu30092016P.pdf
plnenierozpoctu30092016V.pdf


Plnenie rozpočtu k 30.06.2016
plnenierozpoctu30062016P.pdf
plnenierozpoctu30062016V.pdf


Plnenie rozpočtu k 31.03.2016
plnenierozpoctu20160331prijmy.pdf
plnenierozpoctu20160331vydavky.pdf


Záverečný účet obce za rok 2015
zaverecnyucet2015.pdf


Plnenie rozpočtu za rok 2015
plnenierozpoctu2015prijmy.pdf
plnenierozpoctu2015vydavky.pdf


Záverečný účet obce za rok 2014
zaverecnyucet2014.pdf
plnenierozpoctu2014prijmy.pdf
plnenierozpoctu2014vydavky.pdf


Schválený rozpočet na rok 2014
rozpocet2014prijmy.pdf
rozpocet2014vydavky.pdf