Obecné zastupiteľstvo

Zasadnutie Obecného zastupiteľstva v Súľove – Hradnej dňa 1. 7. 2019


Zasadnutie Obecného zastupiteľstva v Súľove – Hradnej dňa 13. 6. 2019


Zasadnutie Obecného zastupiteľstva v Súľove – Hradnej dňa 12. 4. 2019


Zasadnutie Obecného zastupiteľstva v Súľove – Hradnej dňa 3. 4. 2019


Zasadnutie Obecného zastupiteľstva v Súľove – Hradnej dňa 8. 2. 2019


Zasadnutie Obecného zastupiteľstva v Súľove – Hradnej dňa 11. 1. 2019


Zasadnutie Obecného zastupiteľstva v Súľove – Hradnej dňa 14. 12. 2018

Schválené dokumenty:
Rozpočet na rok 2019 príjmy rozpocet2019P-N.pdf
Rozpočet na rok 2019 výdaje rozpocet2019V-N.pdf
VZN 1-2018 o Miestnych daniach a miestnom poplatku za komunálne odpady a drobné stavebné odpady VZN1-2018.pdf
Miestne poplatky MiestnePoplatky2019.pdf
Zásady hospodárenia s finančnými prostriedkami Obce Súľov - Hradná ZasadyHospodarenia2019.pdf


Ustanovujúce zasadnutie Obecného zastupiteľstva v Súľove – Hradnej dňa 23. 11. 2018


Zasadnutie Obecného zastupiteľstva v Súľove – Hradnej dňa 21. 9. 2018


Mimoriadne zasadnutie Obecného zastupiteľstva v Súľove – Hradnej dňa 28. 6. 2018


Zasadnutie Obecného zastupiteľstva v Súľove – Hradnej dňa 20. 6. 2018


Zasadnutie Obecného zastupiteľstva v Súľove – Hradnej dňa 31. 5. 2018


Zasadnutie Obecného zastupiteľstva v Súľove – Hradnej dňa 2. 3. 2018


Mimoriadne zasadnutie Obecného zastupiteľstva v Súľove – Hradnej dňa 7. 2. 2018


Zasadnutie Obecného zastupiteľstva v Súľove – Hradnej dňa 13. 12. 2017


Mimoriadne zasadnutie Obecného zastupiteľstva v Súľove – Hradnej dňa 02. 10. 2017


Zasadnutie Obecného zastupiteľstva v Súľove – Hradnej dňa 27. 9. 2017


Mimoriadne zasadnutie Obecného zastupiteľstva v Súľove – Hradnej dňa 28. 8. 2017


Zasadnutie Obecného zastupiteľstva v Súľove – Hradnej dňa 26. 6. 2017


Zasadnutie Obecného zastupiteľstva v Súľove – Hradnej dňa 9. 6. 2017


Mimoriadne zasadnutie Obecného zastupiteľstva v Súľove – Hradnej dňa 12. 4. 2017


Mimoriadne zasadnutie Obecného zastupiteľstva v Súľove – Hradnej dňa 10. 3. 2017


Zasadnutie Obecného zastupiteľstva v Súľove – Hradnej dňa 22. 2. 2017


Mimoriadne zasadnutie Obecného zastupiteľstva v Súľove – Hradnej dňa 06. 02. 2017


Mimoriadne zasadnutie Obecného zastupiteľstva v Súľove – Hradnej dňa 11. 1. 2017


Zasadnutie Obecného zastupiteľstva v Súľove – Hradnej dňa 14. 12. 2016


Mimoriadne zasadnutie Obecného zastupiteľstvav Súľove – Hradnej dňa 14. 11. 2016


Zasadnutie Obecného zastupiteľstva v Súľove – Hradnej dňa 21. 9. 2016


Zasadnutie Obecného zastupiteľstva v Súľove – Hradnej dňa 17. 6. 2016


Mimoriadne zasadnutie Obecného zastupiteľstvav Súľove – Hradnej dňa 18. 4. 2016


Zasadnutie Obecného zastupiteľstva v Súľove – Hradnej dňa 13. 4. 2016


Zasadnutie Obecného zastupiteľstva v Súľove – Hradnej dňa 11. 3. 2016


Zasadnutie Obecného zastupiteľstvav Súľove – Hradnej dňa 15. 12. 2015

  • Prijaté uznesenia OZ20151215.pdf
  • Prijaté VZN č. 3/2015 VZN-2015-3.pdf upravujúce nájom bytov v nájomných bytových domoch postavených s podporou štátu
  • Prijaté VZN č. 2/2015 VZN-2015-2.pdf o miestnych daniach a miestnom poplatku za komunálne odpady a drobné stavebné odpady

Zasadnutie Obecného zastupiteľstvav Súľove – Hradnej dňa 16. 11. 2015


Zasadnutie Obecného zastupiteľstva v Súľove – Hradnej dňa 21. 08. 2015
Prijaté uznesenia OZ20150821.pdf


Zasadnutie Obecného zastupiteľstva v Súľove – Hradnej dňa 21. 07. 2015
Prijaté uznesenia OZ20150721.pdf


Zasadnutie Obecného zastupiteľstva v Súľove – Hradnej dňa 26. 05. 2015
Prijaté uznesenia OZ20150526.pdf


Zasadnutie Obecného zastupiteľstva v Súľove – Hradnej dňa 21. 05. 2015
Prijaté uznesenia OZ20150521.pdf


Zasadnutie Obecného zastupiteľstva v Súľove – Hradnej dňa 12. 03. 2015
Prijaté uznesenia OZ20150312.pdf


Zasadnutie Obecného zastupiteľstva v Súľove – Hradnej dňa 16. 02. 2015
Prijaté uznesenia OZ20150216.pdf


Zasadnutie Obecného zastupiteľstva v Súľove – Hradnej dňa 10. 12. 2014
Prijaté VZN č. 3/2014 VZN-2014-3.pdf


Ustanovujúce zasadnutie Obecného zastupiteľstva v Súľove – Hradnej dňa 3. 12. 2014
Prijaté uznesenia


zasadnutie Obecného zastupiteľstva v Súľove – Hradnej dňa 13. 8. 2014


zasadnutie Obecného zastupiteľstva v Súľove – Hradnej dňa 16. 6. 2014