Spevácka skupina Súľovčanka

Prvé členky speváckej skupiny, ktorá vznikla na podnet jej vedúcej, Oľgy Varhaníkovej rod. Slaninkovej na jar roku 1983 boli:
Oľga Varhaníková
Anna Kúdelčíková
Albína Ďurajková
Mária Hozdeková
Božena Smatanová
Mária Smatanová

Oľga Varhaníková sa stala vedúcou skupiny i scénaristkou. Neskôr sa pridali na spoluprácu harmonikári Karol Čička a pán Sedola. Ján Galo sa zhostil úlohy režiséra. Prvé kroje si speváčky požičali od starších občanov Súľova, podľa ktorých si postupne vyhotovovali vlastné. Výraznou mierou pri šití pomohla Božena Smatanová, ktorá sa dodnes venuje vyšívaním krojov na bábiky.
Prvé vystúpenie skupiny bolo v obci v roku 1984.
Pribudli nové členky.
Božena Kostelanská
Tonka Varhaníková
Anna Šefarová
Amália Smatanová
Slávka Hozdeková
Tónka Tvrdá


Ich vystúpenia a spev bolo počuť pri rôznych podujatiach doma ale i za hranicami Slovenska, za čo im boli udelené ocenenia.Do ženského kolektívu pribudli i muži:
Rudolf Kľúčiar
Stanislav Smatana
Pavol Varhaník
Jaroslav Ďurajka.
Do skupiny prichádzali a odchádzali ďalší členovia:
Sedola ako harmonikár
Emília Piačková
Viera Tvrdá
Viera Varhaníková
Viktora Tvrdá Ďurcová


V roku 2016 sú aktívni členovia:
Oľga Varhaníková – vedúca a scénaristka
Mária Smatanová
Amália Smatanová
Anna Ďurcová – moderátorka
Anna Kancířová
Ľudmila Gáliková
Anna Rosová
Pavla Galusová
Zuzana Pitlíková
Viera Martinková
Janka Smatanová
Vladimír Krajčí – harmonikár
Jozef Kubánek

Účinkujeme pri rôznych príležitostiach na požiadanie.


Oľga Varhaníková, vedúca skupiny
+421 41 557 4392