PAMÄTNÁ IZBA OBCE SÚĽOV-HRADNÁ

bola slávnostne otvorená 17. decembra 2017.
Zriadená je obcou Súľov-Hradná z podnetu občianskeho združenia Pod skalami, ktoré pripravilo jej expozície. Umiestnená je v centre obce v budove Miestneho osvetového strediska v Súľove. Expozícia približuje život miestnych obyvateľov v minulosti zariadením dobovej izby, vystavením miestnych krojov, pracovných predmetov, nástrojov, starých fotografií ako i prvých dôkazov technického pokroku, ktorý začal modernizovať život miestnemu pôvodne roľníckemu a sčasti i remeselníckemu obyvateľstvu od 50-tych rokov 20. storočia.

OTVÁRACIE HODINY:
Najbližšie bude pamätná izba otvorená pre verejnosť v stredu 28. 2. 2018 od 16:30 do 17:30 hod.

V prípade záujmu prispieť do expozície pamätnej izby darovaním alebo zapožičaním dobových predmetov, fotografií, kontaktujte prosím OZ Pod skalami. Všetky informácie z histórie našej obce sú vítané!