PAMÄTNÁ IZBA OBCE SÚĽOV-HRADNÁ

bola slávnostne otvorená 17. decembra 2017.
Zriadená je obcou Súľov-Hradná z podnetu občianskeho združenia Pod skalami, ktoré pripravilo jej expozície. Umiestnená je v centre obce v budove Miestneho osvetového strediska v Súľove. Expozícia približuje život miestnych obyvateľov v minulosti zariadením dobovej izby, vystavením miestnych krojov, pracovných predmetov, nástrojov, starých fotografií ako i prvých dôkazov technického pokroku, ktorý začal modernizovať život miestnemu pôvodne roľníckemu a sčasti i remeselníckemu obyvateľstvu od 50-tych rokov 20. storočia.

OTVÁRACIE HODINY:
Najbližšie bude pamätná izba otvorená pre verejnosť vo štvrtok 28. 12. 2017 od 17. do 18. hod.