PAMÄTNÁ IZBA OBCE SÚĽOV-HRADNÁ

OTVÁRACIE HODINY:
Pamätná izba bude od 1. m8ja 2018 otvorená pre verejnosť každú nedeľu od 13:30 do 15:00 hod.

PAMÄTNÁ IZBA OBCE SÚĽOV-HRADNÁ bola slávnostne otvorená 17. decembra 2017.
Zriadená je obcou Súľov-Hradná z podnetu občianskeho združenia Pod skalami, ktoré pripravilo jej expozície. Umiestnená je v centre obce v budove Miestneho osvetového strediska v Súľove. Expozícia približuje život miestnych obyvateľov v minulosti zariadením dobovej izby, vystavením miestnych krojov, pracovných predmetov, nástrojov, starých fotografií ako i prvých dôkazov technického pokroku, ktorý začal modernizovať život miestnemu pôvodne roľníckemu a sčasti i remeselníckemu obyvateľstvu od 50-tych rokov 20. storočia.

V prípade záujmu prispieť do expozície pamätnej izby darovaním alebo zapožičaním dobových predmetov, fotografií, kontaktujte prosím OZ Pod skalami. Všetky informácie z histórie našej obce sú vítané!

Občianske združenie Pod skalami www.ozpodskalami.sk