Rímsko – katolícky farský úrad v Súľove – Hradnej

Rímsko – katolícky farský úrad v Súľove – Hradnej            
              
Súľov 34                
013 52 Súľov – Hradná                
tel./ 041/5574026       
                   
Rímsko – katolícky farár : Mgr. František Cvacho   
                      
Omše :                
Kostol sv. Michala v Súľove /pondelok,streda,piatok o 16.45 hod.  / utorok, sobota o 7.00 hod. / nedeľa 7:45 hod
- rozpis omší nájdete aj na nástenke pred Rímsko – katolíckym kostolom v Súľove – Hradnej