Evanjelický a.v. farský úrad v Súľove – Hradnej

Evanjelický a.v. farský úrad v Súľove – Hradnej

Súľov 203
013 52 Súľov – Hradná
tel./041/5574014 
 
zborový farár: Mgr. Marek Hrivňák

Služby Božie : Evanjelický a.v. kostol v Súľove - každú nedeľu o 10.10 hod.