Aktuálne informácie

V termíne od: 25.04.2017 07:30:00 do: 25.04.2017 16:30:0
a 26.04.2017 07:30:00 do: 26.04.2017 16:30:0
bude v našej obci prerušená distribúicia elektriny z ddvodu plánovaných prác na zariadeniach distnibučnej sústavy prevádzkovateľa Stredoslovenská energetika - Distribúcia, a,s..

priloha 1
priloha 2
priloha 3
priloha 4
priloha 5Archív oznamov, uskutočnených kultúrnych podujatí a iných akcií