Úradné hodiny Obecného úradu počas Vianočných sviatkov:

Dňa 27. 12. 2018 otvorené do 12.00 hod.
Dňa 28. a 31. 12. 2018. zatvorené.


Oznámenie o prerušení distribúcie elektriny

v termíne od 14.12.2018 07:30 do 14.12.2018 15:30
bude prerušená distribúcia elektriny pre odberné miesta uvedené v prílohe


Oznámenie o prerušení distribúcie elektriny

v termíne od 14.11.2018 07:30 do 14.11.2018 16:00
bude prerušená distribúcia elektriny pre odberné miesta uvedené v prílohe


Oznámenie o prerušení distribúcie elektriny

v termíne od 09.11.2018 07:30 do 09.11.2018 16:30
bude prerušená distribúcia elektriny pre odberné miesta uvedené v prílohe


Stretnutie jubilantov - 28.10.2018


Predstavenie knihy D.Strečanskej - 21.10.2018


Popoludnie s Hasičmi - 14.10.2018 od 12:30 do 16:00


4. ročník INOV-8 Behu Súľovskými skalami - 13.10.2018


Oznámenie o prerušení distribúcie elektriny

v termíne od 12.10.2018 07:30 do 12.10.2018 15:30
bude prerušená distribúcia elektriny pre odberné miesta uvedené v prílohe


29.9.2018 Jesenná výstava

Výkup papiera

v pondelok 13.08.2018
od 15.00 hod. pred KD Hradná
15.15 hod. Súľov Lešovník
15.20 hod. MOS Súľov


Oznámenie o prerušení distribúcie elektriny

v termíne od 20.8.2018 07:30 do 20.8.2018 16:30
bude prerušená distribúcia elektriny pre odberné miesta uvedené v prílohe

v termíne od 24.8.2018 08:00 do 24.8.2018 15:00
bude prerušená distribúcia elektriny pre odberné miesta uvedené v prílohe


20. ročník AUTHOR ŠKODA bikemaratónu Súľovské skaly

23.06.2017

BM2018_INFO1.pdf
BM2018_INFO1.pdf
BM2018_INFO1.pdf
BM2018_uzavierka_chodnikov.pdf


30.06.2017 - JÁNSKA VATRA


Turistický pochod HREBEŇOVKA

Športová komisia pri obci Súľov - Hradná Vás pozýva na turistický pochod po hrebeni Súľovských skál
začiatok 12. mája 2018 o 9:00 hod pred KD Hradná


Nositelia tradícií

Regionálna postupová súťaž a prehliadka folklórnych skupín 6.5.2018 v KD Súľove o 14:00 hod


200 sté výročie narodenia Márie Madočániovej r. Akaiovej

18.3.2018 v KD Hradné o 16:00 hod


ZÁPIS DETÍ do materskej školy PRE ŠKOLSKÝ ROK 2018/2019

Od 1. septembra 2015 nadobudla účinnosť novela školského zákona (zákon č. 245/2008 Z. z. o výchove a vzdelávaní). Nová právna úprava posúva ZÁPIS ŽIAKOV DO PRVÉHO ROČNÍKA ZÁKLADNEJ ŠKOLY o viac ako dva mesiace neskôr. Zápis detí na plnenie povinnej školskej dochádzky v základnej škole pre školský rok 2018/2019 bude prebiehať od 1. apríla do 30. apríla 2018 /termín bude upresnený neskôr /.

Vzhľadom na zmenu termínu zápisu detí na plnenie povinnej školskej dochádzky dochádza k zmene termínu zápisu v materských školách.
ZÁPIS DETÍ do materskej školy PRE ŠKOLSKÝ ROK 2018/2019 bude prebiehať v rozpätí od 30. APRÍLA do 31. MÁJA 2018.
O presnom termíne a podmienkach zápisu Vás budeme včas informovať prostredníctvom oznamu na hlavných dverách budovy MŠ a na tabuli oznamov obce Súľov – Hradná a obce Jablonové.