Oznamy 2017

Dobrovoľný hasičský zbor v Súľove
Vás pozýva na ODBER KRVI
dňa: 24.3.2017 (piatok)
v čase od: 7:30 do 10:00 ho,
kde: KD v Hradnej
prineste si zo sebou: občiansky preukaz a kartu poistenca


V termíne od: 20.03.2017 07:30:00 do: 20.03.2017 16:30:0 bude v našej obci prerušená distribúicia elektriny z ddvodu plánovaných prác na zariadeniach distnibučnej sústavy prevádzkovateľa Stredoslovenská energetika - Distribúcia, a,s..

priloha 1
priloha 2


12. 2. 2017
Ordinačné hodiny ambulancie LSPP

Ordinačné hodiny ambulancie LSPP


6. 1. 2017
Výstup na Žibrid

Športová komisia pri OÚ Súľov- Hradná Vás srdečne pozýva na každoročný06.01.2017

Zraz: 10.00 hod pred KD HRADNÁ


Tešíme sa na Vás !

V prípade nepriazne počasia a terénu sa bude výstup konať v náhradnom termíne.

Každý účastník je zodpovedný sám za seba, zoberte si vhodnú obuv a výstroj.