Podujatia a udalosti 2015

20. 12. 2015
Vianočný kruh
FOTKY z PODUJATIA5. 12. 2015
Mikuláš
FOTKY z PODUJATIAZber odpadu

Od 30.11.2015 do 3.12.2015
je v našej obci kontajner na :

elektroodpad ,
čierna aj biela technika, /všetko čo má elektrickú prípojnú šnúru/ ,
detské hračky- elektrické na batérie,
žiarivky samostatne do nádoby /aby sa nerozbili/,
monočlánky/samostatne do nádoby/,
pneumatiky...

Žiadame občanov, aby do kontajnera nenosili iný odpad len ten ktorý je uvedený !

Odpad bude preberať pracovník OcÚ p. Smatana Ján

pondelok od 8,00 do 18,00 hod.
utorok od 8,00 do 18,00 hod.
streda od 8,00 do 18,00 hod.
štvrtok od 8,00 do 18,00 hod.


V Súľove pribudla nová turistická atrakcia – Zraková pyramída

Otvorenie a stretnutie s autorom a realizátormi diela bolo v sobotu 21. novembra 2015 o 13.00.

Na kopci v Súľove (časť Hájik) pribudne drevený objekt s názvom Zraková pyramída, ktorý je umeleckým dielom a zároveň bude slúžiť ako drevená rozhľadňa a núdzový turistický prístrešok. Navrhol ho výtvarník Juraj Gábor (1985), absolvent VŠVU v Bratislave, víťaz Ceny Igora Kalného 2012, ktorú udeľuje Krajská galéria umenia v Zlíne.

Drevený objekt Zraková pyramída bol súčasťou jeho sólovej výstavy v Zlíne v minulom roku a so súhlasom obce bude umiestnený v Súľove. Jedná sa o dočasnú stavbu, ktorá bude po pár rokoch odstránená. Pozývame vás na otvorenie a stretnutie s autorom a realizátormi diela v sobotu 21. novembra 2015 o 13.00.

Stavbu zastrešuje kultúrne centrum Stanica Žilina-Záriečie (www.stanica.sk) v súčinnosti s obcou Súľov-Hradná za pomoci množstva dobrovoľníkov. Projekt finančne podporilo Ministerstvo kultúry Slovenskej republiky, Nadácia ERSTE Stiftung a jeho realizáciu podporuje aj viacero individuálnych darcov. Stavbyvedúcim-dobrovoľníkom je Ján Gábor (otec Juraja Gábora), hlavným koordinátorom-dobrovoľníkom je Róbert Blaško, stavbu realizuje partia Petra Marciša z Bytče a okolia.

Všetci realizátori ďakujú obci Súľov-Hradná a jej obyvateľom za pomoc a možnosť realizácie diela v malebnom prostredí Súľovských skál. V prípade otázok sa obráťte na starostu Jaroslava Bušfyho alebo Róberta Blaška (0907 425 221, robo@stanica.sk).


14. 11. 2015
2. Ples sovičiek8. 11. 2015
Stretnutie jubilantov30. 10. 2015
1. ročník Nočného pochodu Súľovskou kotlinou.


24-25. 10. 2015
Jesenná výstava ovocia zeleniny a kvetov16. 10. 2015
Rádio Regina v Bytči17. 10. 2015
Beh Súľovskými skalami


Slávnostné odovzdávanie hasičského auta
MAJÁLES

Výbor Červeného kríža v Hradnej organizoval dňa 23. Mája 2015 v kultúrnom dome v Hradnej Majáles.
Do tanca hrá skupina MODUL.
Vstupné pre jednu osobu je 15,-€ / večera, ½ l vína /
Predpredaj vstupeniek u Mgr. Tatiany Šefarovej, Hradná 342, alebo u ostatných členiek ČK.


Nultý ročník čistenia našej krásnej prírody.

Dobročinná akcia sa konala dňa 9.5.2015. Trasa je naplánovaná po celej dĺžke NÁUČNÉHO CHODNÍKA na Hrad Súľov.
Za podporu vopred ďakujeme OU Súľov Hradná, Chate Pohoda Čierny potok, Združeniu POD SKALAMI, DHZ Súľov, firme STOLS a mnohým ďalším ktorý sa podujali túto akciu podporiť.


v cene je zahrnuté:
- večera, víno, káva, kapustnica, dobrá hudba, tanečné a folklórne vystúpenie
- tombola - televízor, posteľové matrace, komoda a iné
- celý výťažok ide pre MŠ na technické a materiálové vybavenie


Dňa 3. januára 2015 sa uskutočnil 14.ročník VÝSTUPU NA ŽIBRID poriadaný Športovou komisiou v spolupráci s Obecným úradom Súľov-Hradná
Na výstupe bolo 60 ľudí a jeden pes, všetkým ďakujeme za účasť.