Podujatia 2014

Obecný úrad v spolupráci so športovou komisiou poriadal

STOLNOTENISOVÝ TURNAJ


v nedeľu 28.12.2014
o 10.00 hod. v MOS v Súľove.

Kategórie:
do 15 rokov
nad 15 rokov

V kategórii do 15 rokov bolo 12 účastnikov,
4.miesto-Bubla Matuš 3. miesto-Šefara Samuel 2. miesto-Kamas Juraj 1.miesto-Tvrdy Adam

V kategórii nad 15 rokov bolo 10 účastnikov,
4. miesto-Cabadaj Tomáš 3. miesto Tvrdy Jirko 2.miesto-Ďurajka Pavol 1. miesto Kereš Peter


Vianočný kruh

Dňa 14.12.2014 sa uskutočnilo podujatie s názvom VIANOČNÝ KRUH organizované Občianskym združením Pod skalami


Červený kríž Hradná organizoval
Katarínsku zábavu,
dňa 29. 11. 2014 t. j. v sobotu
v KD Hradná so začiatkom o 20.00 hod.
Vstupné 2,5 eur. Do tanca hrá MODUL.


Stretnutie jubilantov a stretnutie s dôchodcami nad 60 rokov


Spomienkové podujatie venované 100. výročiu narodenia evanjelického farára Onderaj Pecku


Základná organizácia Jednoty dôchodcov Súľov – Hradná
organizovala
SPOMIENKOVÉ STRETNUTIE
pri príležitosti

30. výročia založenia „SÚĽOVČANKY“

20. výročia založenia „MO JDS SÚĽOV – HRADNÁ“

Nedeľa 27. júl 2014 14:00 MOS Súľov

Vystúpenie Súľovčanky
Prehliadka fotografií
Výstavka prác našich dôchodcov
Tombola
Posedenie pri skvelom guľáši, víne, speve a hudbe.

AUTOR ŠKODA bikemaratón Súľovské skaly

Vážení športoví priatelia

v našej obci sa 21.06.2014 uskutočnil 16. ročník AUTHOR ŠKODA bikemaratónu Súľovské skaly.

Môžete si pozrieť výsledky.

Ostatné informácie sa dozviete priamo na stránke www.cyklotour.sk


Dobrovoľný hasičský zbor HRADNÁ

Súťaž Plameň
sa uskutočn&ila dňa 6.6.2014 o 8.00 hod na futbalovom ihrisku v Súľove.

Okresná súťaž
sa uskutočnila dňa 8.6.2014 o 8.00 hod na futbalovom ihrisku v Súľove.

Hasiči hradná na facebooku


Krajské kultúrne stredislko v Žiline v spolupráci s obcou Súľov-Hradná poriadali 4.mája v KD Súľov-Hradná prehliadku CHOREOGRAFIÍ FOLKLÓRNYCH KOLEKTÍVOV

Účinkujúci: Folklórny súbor Rovňan z Veľkého Rovného Folklórna skupina Javorníček z Hvozdnice a Štiavnika Folklórna skupina Štiavničan zo Štiavnika Spevácka skupina Súľovčanka zo Súľova-Hradnej Spevácka skupina Divinčan z Diviny Folklórna skupina Frivaldzanka z Rajeckej Lesnej


Dňa 1.marca 2014 sa ustutočnili Fašiangové slávnosti poriadané Združením rodičov MŠ v Súľov – Hradná. Tradičný sprievod masiek po dedine bol spojený so zabíjačku prasiatka a s ochutnávkou zabíjačkových špecialít.
plagat.pdf


Dňa 4. januára 2014 sa uskutočnil 13.ročník VÝSTUPU NA ŽIBRID poriadaný Športovou komisiou v spolupráci s Obecným úradom Súľov-Hradná

 


Dňa 15.12.2013 sa uskutočnilo podujatie s názvom VIANOČNÝ KRUH organizované Občianskym združením Pod skalami