Informácie obecného úradu

Kontakt:

Obecný úrad
Súľov 65
013 52 Súľov – Hradná

tel.č./fax: 041/557 40 16
e-mail: urad@sulov-hradna.sk

Úradné hodiny:

Pondelok 7.30 – 15.30 h
Utorok nestránkový deň
Streda 7.30 – 16.30 h
Štvrtok 7.30 – 15.30 h
Piatok 7.30 – 12.00 h
 
Obednajšia prestávka 12.30 – 13.00 h

 

Starosta:

Ing. Jaroslav Bušfy 0903/543 337 starosta@sulov-hradna.sk

Zástupca starostu:

Ing. Arch. Andrej Smatana  

Pracovníci obecného úradu :

Lenka Kerešová

 • účtovníctvo obce
 • fakturácie
 • pokladňa
 • nájomné byty

Soňa Smatanová

 • matrika
 • register obyvateľstva
 • register adries
 • mzdová agenda
 • sociálne veci

Kristína Mičienková

 • správa daní a poplatkov
 • register pošty
 • účtovníctvo ZŠ s MŠ Súľov-Hradná
 • Info a predaj propagačného materiálu

 

Stavebný úrad:

Ing. Miroslava Kubáňová

 • stavebný úrad
 • drobné stavby

tel.č. 041/553 30 07 e-mail: stavebnyurad@sulov-hradna.sk

Úradné hodiny:

Pondelok 8.00 – 15.00 h
Streda 8.00 – 15.00 h
 

kontrolór obce

Bc. Jozefína Šípková

tel.č.: 041/557 40 16


Poslanci obecného zastupiteľstva Obce Súľov-Hradná

volebné obdobie 2018 – 2022

poslanci@sulov-hradna.sk


Pre časť obce Súľov :

Ondrej Danížek
Peter Búšovský
Rudolf Tvrdý
Ing. Ľubomír Baláž


Pre časť obce Hradná :

Richard Kereš
Ing. Arch. Andrej Smatana
Radovan Búšovský