Nočný pochod Súľovskou kotlinou

Mecenga Tour - Štefan Ostrochovský
Vás srdečne pozýva dňa 31.10.2015 (t.j. sobota) na

1. ročník Nočného pochodu Súľovskou kotlinou.


Trasa povedie zo Súľova cez Hradnú do Vrchteplej na pomník SNP a späť.
Štart bude o 15:30 hod pred pohostinstvom Na kopečku.
Štartovné je 5,50 eur, v cene je guľáš, pivo alebo čaj, účastnícky list s odznakom a spomienkové predmety.
Po šťastnom príchode a občerstvení bude losovaná tombola.
Nakoľko treba vopred nahlásiť účasť kvôli počtu porcií guľášu, prosíme účastníkov nahlásiť sa vopred a to do 24.10.2015 v súľove u Štefana Ostrochovského č.d. 171 a v Hradnej u Andrei Ostrochovskej č.d. 250.
Nezabudnite na vhodnú obuv a osvetlenie.
V prípade veľmi zlého počasia bude pochod preložený.
Srdečne sa na Vás tešíme.