Aktuálne informácie

ZÁPIS DETÍ do materskej školy PRE ŠKOLSKÝ ROK 2018/2019

Od 1. septembra 2015 nadobudla účinnosť novela školského zákona (zákon č. 245/2008 Z. z. o výchove a vzdelávaní). Nová právna úprava posúva ZÁPIS ŽIAKOV DO PRVÉHO ROČNÍKA ZÁKLADNEJ ŠKOLY o viac ako dva mesiace neskôr. Zápis detí na plnenie povinnej školskej dochádzky v základnej škole pre školský rok 2018/2019 bude prebiehať od 1. apríla do 30. apríla 2018 /termín bude upresnený neskôr /.

Vzhľadom na zmenu termínu zápisu detí na plnenie povinnej školskej dochádzky dochádza k zmene termínu zápisu v materských školách.
ZÁPIS DETÍ do materskej školy PRE ŠKOLSKÝ ROK 2018/2019 bude prebiehať v rozpätí od 30. APRÍLA do 31. MÁJA 2018.
O presnom termíne a podmienkach zápisu Vás budeme včas informovať prostredníctvom oznamu na hlavných dverách budovy MŠ a na tabuli oznamov obce Súľov – Hradná a obce Jablonové.


Pamätná izba obce Súľov - Hradná bola slávnostne otvorená 17. decembra 2017.


Archív oznamov, uskutočnených kultúrnych podujatí a iných akcií