Aktuálne informácie

Futbalový turnaj 23.07.2017


V termíne od: 24. 26 a 27. 07.2017 v čase od 07:00:00 do: 19:30:00

bude v našej obci prerušená distribúicia elektriny z ddvodu plánovaných prác na zariadeniach distnibučnej sústavy prevádzkovateľa Stredoslovenská energetika - Distribúcia, a,s..

priloha 1
priloha 2
priloha 3
priloha 4
priloha 5
priloha 6
priloha 7
priloha 8


Archív oznamov, uskutočnených kultúrnych podujatí a iných akcií